Amb el suport de la Diputació de Girona (Ajuts i subvencions atorgats a l’ajuntament)

Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2022 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

Fons econòmic extraordinari any 2022

Expedient Línia Actuació Subvenció  
2022/6003 Inversions Compra de l’antic edifici de la rectoria per a oficines municipals 20.773,99 euros  

Assistència i Cooperació als municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2022, va acordar concedir  les següents subvencions a l’Ajuntament de Mollet de Peralada:

Inversió Actuació 1 Subvenció total de la inversió
Expedient INV 2022/1101 Adequació dels accessos al poble de Mollet de Peralada 31.403,25 euros 

 

 

 

Cooperació cultural

Número expedient de cultura Cooperació Cultural Subvenció
Cultura 2022/3733 Despeses culturals 5.541,75 euros

 

Noves tecnologies

Noves tecnologies Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/1080 Noves tecnologies 632,75 euros

Camins

Número expedient Camins Actuació Subvenció total inversió
Expedient Camins 2022/1101 Actuacions en camins 900,00 euros

 


Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2021 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

 Assistència i Cooperació als municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 4 de maig de 2021, va acordar concedir  les següents subvencions a l’Ajuntament de Mollet de Peralada:

Despeses Corrents  Actuació 1 Actuació 2 Subvenció total despeses corrents
Expedient DC2021/541 Enllumenat públic Reparació
carrers i
enllumenat
públic
10.403,25 euros

 

 

Inversió Actuació 1 Subvenció total inversió
Expedient INV2021/541 Adequació dels accessos al municipi 21.000,00 euros

Cooperació cultural

Número exp. Cultura Cooperació Cultural Subvenció

2021/3130

Despeses culturals

Noves tecnologies

Noves tecnologies Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/3130

Noves tecnologies

632,75 euros

 

 

Camins

 

Camins Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/541

Actuacions en camins

900,00 euros

Subvencions en inversions municipals cementiris (2020)

Expedient  Actuació Import a justificar Subvenció

2020/6178

 

Adequació del Cementiri  24.012,45 € 21.611,20 €

Dipsalut

Expedient

Objecte de la sol.liciutud Base subvencionable Subvenció

2021/630

 

Adquisició de material divers  1.30,42 €  639,61 €

Expedient

Objecte de la sol.liciutud Base subvencionable Subvenció

2021/1629

Despeses corrents al consultori local 2020/2021  2.400 €  2.245,59 €

Medi Ambient

Línia 3 del Pla a l’Acció anys 2020-2021

Actuació Despesa mínima a justificar Subvenció

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior de varis edifics municipals

 

7.679,20 € 5.759,40 €