Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Mollet de Peralada fins a:

Població     

Figueres

Perpinyà

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

13,1 Km

54,6 Km

62,5 Km

151,2 Km

241,7 Km

285,4 Km