Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000
CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ www.altemporda.org
Tel. 972 503 08
GENERALITAT DE CATALUNYA www.gencat.net
Tel. 012
HISENDA (delegació Girona) www.minhap.es
Tel. 972 210 066
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Figueres) www.aeat.es
Tel. 972 508 00
Seguretat Social (Tresoreria General -Administració núm.3 Figueres) www.seg-social.es
Tel. 972 500 365
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona) www.dgt.es
Tel. 972 202 950
Jutjats de Figueres www.seuvirtual.net
Tel. 972 673
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona) www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 0
Cambra de comerç, indústria i navegació de Girona (Delegació Vilamalla) www.cambra.gi
Tel. 972 525 556
CORREUS www.correos.es
Tel. 900 506 070