Equip de govern

ALCALDE-PRESIDENT

L’Alcaldia exercirà les àrees no expressament encomanades i en particular les àrees de Governació, Recursos  Humans, promoció  econòmica i  emprenedories.


SERVEI MUNICIPAL: HISENDA, URBANISME, MEDI AMBIENT, SERVEIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA


SERVEI MUNICIPAL: CULTURA, FESTES, ESPORT, JOVENTUT I NOVES  TECNOLOGIES


SERVEI MUNICIPAL: PROTECCIÓ CIVIL,  SEGURETAT CIUTADANA,  BENESTAR SOCIAL, MASOS,  FAMÍLIA I SALUT


SERVEI MUNICIPAL: TURISME, FIRES I MERCATS, CONCESSIONS, ENSENYAMENT I ESPAIS PÚBLICS