Equip de govern

ALCALDE-PRESIDENT

L’Alcaldia exercirà les àrees no expressament encomanades i en particular les àrees de Governació, Recursos  Humans, promoció  econòmica i  emprenedories,  lloguers i concessions.


SERVEI MUNICIPAL: HISENDA, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS


SERVEI MUNICIPAL: CULTURA, FESTES, ESPORT, JOVENTUT, NOVES  TECNOLOGIES,   TURISME, FIRES I MERCATS


SERVEI MUNICIPAL: PROTECCIÓ CIVIL, MASOS, SEGURETAT CIUTADANA, ENSENYAMENT, BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA I SALUT