Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable a Mollet de Peralada

Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable a Mollet de Peralada (cliqueu aquí)

  • Certificat acord de ple d’aprovació inicial del PDA (cliqueu aquí)
  • Anunci BOP de Girona aprovació inicial del PDA (cliqueu aquí)
  • Anunci BOP de Girona aprovació definitiva PDA (cliqueu aquí)