RECOLLIDA D’ESTRIS ANY 2024

La recollida es realitzarà dues vegades cada mes que coincidirà amb el 2n i últim dimarts de cada mes.

MES

DIES

Gener

9 i 30

Febrer

13 i 27

Març

12 i 26

Abril

11 i 25

Maig

14 i 28

Juny

11 i 25

Juliol

9 i 23

Agost

13 i 27

Setembre

10 i 24

Octubre

8 i 22

Novembre

12 i 26

Desembre

10 i 24