Convenis en informació pública

  • Conveni amb el Bisbat de Girona (Acabat termini)
  • Conveni 1 amb Edistribución Redes Digitales SLU (Acabat termini)
  • Conveni 2 amb Edistribución Redes Digitales SLU (Acabat Termini)
  • Conveni amb Rubau Tarrés SAU (Acabat termini)