Tramitació modificació de les Ordenances Fiscals

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

PER A L’ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DE 01 DE GENER DE 2023

  • Anunci de l’aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal número 5 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries (CLIQUEU AQUÍ)
  • Anunci de l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5 Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries (pendent)