ACTUACIÓ FINANÇADA AMB LA SUBVENCIÓ REBUDA PER PART DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

L’ajuntament de Mollet de Peralada ha portat a terme un seguit d’actuacions per a la mobilitat segura i la pacificació del trànsit en les vies de titularitat municipal consistents en  senyalització vertical i horitzontal, així com en la instal·lació de reductors de velocitat (coixins berlinesos), entre d’altres.

Aquestes actuacions s’han portat a terme als  diversos carrers procedents de la carretera de Garriguella i Rabós, i als carrers Figueres. Espolla, Plaça i Placeta, amb un cost total de 14.967,47 euros.

L’actuació ha estat íntegrament finançada mitjançant  la subvenció atorgada pel  del Servei Català de Trànsit  per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció del’accidentalitat en l’àmbit urbà  (RESOLUCIÓ INT/2492/2022, de 2 d’agost, DOGC núm. 8724, de data 04.08.2022) .