ACTUACIÓ FINANÇADA AMB LA SUBVENCIÓ REBUDA PER PART DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

L’ajuntament de Mollet de Peralada ha portat a terme un seguit d’actuacions per a la mobilitat segura i la pacificació del trànsit en les vies de titularitat municipal consistents en  senyalització vertical i horitzontal, així com en la instal·lació de reductors de velocitat (coixins berlinesos), entre d’altres. Aquestes actuacions s’han portat a terme als  diversos […]

CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR DE MOLLET DE PERALADA

Cliqueu AQUÍ per llegir-ne el requisits Model d’instància per concórrer a l’elecció de Jutge de Pau titular de Mollet de Peralada (cliqueu AQUÍ). Cal descarregar la instància i omplir-la. Annex de la Declaració Jurada (cliqueu AQUÍ). Cal descarregar l’annex i omplir-lo. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el dia 10 d’octubre de […]

NOVA LLEI DE BENESTAR ANIMAL

Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals Volem fer-vos avinent que el proper dia 29 de setembre de 2023 entra en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals (Cliqueu aquí per veure el contingut de la Llei). […]

CONVOCATÒRIA DE PERSONAL

Auxiliar administratiu/iva per torn lliure en règim de funcionari de carrera pel sistema de concurs-oposició ANUNCI BOPG d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria (CLIQUEU AQUÍ) ANUNCI DOGC (CLIQUEU AQUÍ) Acabament del termini per a la presentació de sol.licituds: el termini finalitza als vint dies hàbils (20) comptats a partir de l’endemà de la […]

AVÍS TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EL DIJOUS 20 DE JULIOL

S’ha fet saber a aquest Ajuntament que el dijous dia 20 de juliol de 2023 de les 7:45 a les 13 hores, aproximadament, es tallarà el subministrament elèctric a tot el municipi. La qual cosa posem en coneixement general als efectes oportuns. L’Ajuntament de Mollet de Peralada

1 2 3 6