AVÍS SOBRE INFLUENÇA AVIÀRIA

Des del 03 de desembre de 2021 s’adopten les següents mesures de prevenció davant el focus d’influença Aviària d’Alta Patogenicitat a Europa.

Mollet de Peralada és un municipi inclòs a la zona d’especial vigilància i especial risc (annex II ordre APA/2442/2006)

Davant l’increment de la notificació de focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat a Europa, el MAPA ha realitzat un anàlisi de risc d’introducció de la IAAP a l’estat Espanyol el qual ha resultat en un augment del risc als municipis inclosos a les zones d’especial vigilància i especial risc (annex II i III de l’ordre APA/2442/2006).
Arran d’aquest augment del risc d’introducció a la malaltia, el MAPA ens ha comunicat que s’adopten les següents mesures de prevenció que són d’aplicació a partir d’avui 3 de desembre de 2021:

Zones d’especial risc: municipis inclosos a l’annex II de l’orde APA/2442/2006: 

  • S’eliminen les autoritzacions a les excepcions establertes a l’ordre ARM3301/2008 pel que fa a les mesures establertes a l’article 5.1 de la Ordre APA/2442/2006.
  •  Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
  • Prohibició cria d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral
  • Prohibida la producció d’aus de corral a l’aire lliure ( autorització si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres en cas de solꞏlicitud)
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior requerits per motius de benestar quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)

INSTEM a tots els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral a que comuniquin a l’Oficina comarcal del DACC aquesta activitat i us recordem la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.