DECRETATS TRES DIES DE DOL OFICIAL A MOLLET DE PERALADA PER LA MORT D’EN CLAUDI PUIG I BARRIS, QUI EN FOU EL SEU ALCALDE DURANT 32 ANYS

DOL PER LA MORT DE L’EXALCALDE SR. CLAUDI PUIG I BARRIS (DECRET)

Havent pres coneixement de la defunció de l’ex-Alcalde d’aquest Ajuntament, Sr. Claudi Puig i Barris, fet que tristament s’ha produït avui dia 9 d’abril de 2020, lamentem la tan sentida pèrdua de la persona que va ser alcalde durant trenta-dos anys  del nostre municipi.

En Claudi Puig i Barris,  va ser proclamat Alcalde l’any 1983 i va desenvolupar la seva tasca al front de l’Ajuntament de Mollet de Peralada fins les eleccions municipals de 2015, data en que va decidir no tornar-se a presentar a la re-elecció.

Aquest Ajuntament vol manifestar i mostrar el seu condol a la família, companys i amics en aquests moments tant dolorosos en què el seu record com a Regidor/Alcalde i bona persona estarà sempre present amb nosaltres.

Com a testimoni del respecte del poble de Mollet de Peralada davant la mort del que fou el seu alcalde i un gran molletenc.

HE RESOLT:

Primer.- Decretar tres dies de dol oficial, avui dijous dia 9, divendres dia 10 i dissabte dia 11 d’abril de 2020, amb la corresponent baixada de bandera de l’Ajuntament a mig pal.

Segon.- Decretar un minut de silenci que es portarà a terme en data propera a comunicar prèviament, una vegada superat l’estat d’alarma en el que ens trobem, al municipi de Mollet de Peralada.

Tercer.- Expressar el condol del Consistori i de tota la població per aquesta mort, als familiars, amics i companys del nostre exalcalde Claudi Puig i Barris.

Mollet de Peralada, a la data de la signatura electrònica.

 

 

 

Josep Cristina i Llansó

Alcalde