MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I CONSELL D’AUTOPROTECCIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL

Podeu veure  dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal CLICANT AQUÍ