AVÍS SOBRE INFLUENÇA AVIÀRIA

Des del 03 de desembre de 2021 s’adopten les següents mesures de prevenció davant el focus d’influença Aviària d’Alta Patogenicitat a Europa.

1 4 5 6