AVÍS TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EL DIJOUS 20 DE JULIOL

S’ha fet saber a aquest Ajuntament que el dijous dia 20 de juliol de 2023 de les 7:45 a les 13 hores, aproximadament, es tallarà el subministrament elèctric a tot el municipi. La qual cosa posem en coneixement general als efectes oportuns.

L’Ajuntament de Mollet de Peralada