INFLUÈNCIA AVIÀRIA. AVÍS ALS PROPIETARIS D’AUS DE CORRAL

VEURE VIDEO Comunicat situació de risc de Influença aviària, especialment als municipis ubicats a zones d’especial risc i a zones d’especial vigilància Durant l’any 2021 i actualment durant el 2022, Europa està patint la major epidèmia d’Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aus de corral observada fins el moment. En total, fins […]

1 2 3 4 5 6