NOVA LLEI DE BENESTAR ANIMAL

Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals

Volem fer-vos avinent que el proper dia 29 de setembre de 2023 entra en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals (Cliqueu aquí per veure el contingut de la Llei).

Cal tenir en compte que aquesta llei estableix al seu article 74 les infraccions greus, i entre d’altres es considera infracció greu:  “No complir les obligacions d’identificació de l’animal”. I a l’article 76 s’estableix que les infraccions greus es sancionaran amb multa de 10.001 a 50.000 euros.

Us recordem que cal que tots els propietaris de gossos, gats i fures registrin els seus animals al cens oficial de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). Per aquest fi, us heu d’adreçar a l’Ajuntament, haureu d’omplir la sol·licitud formal,  juntament amb l’original dels següents documents:

  • Cartilla sanitària de l’animal
  • Document que lliura el veterinari en el moment de col·locació del microxip (document groc)
  • DNI del propietari

Document d’inscripció al Registre d’Animals de Companyia (ANICOM) (Cliqueu aquí)